Hackers hebben de mogelijkheid gehad om malware af te leveren bij meer dan een miljoen ASUS computers. Dit is gelukt door het software-updatesysteem van de leverancier te “kapen”. Het een en ander is door beveiligingsonderzoekers bekend gemaakt.

“Backdoor”

Kaspersky Lab, de in Moskou gevestigde cybersecurity provider, zegt dat de aanval vorig jaar plaatsvond tussen de maanden juni en november. Deze aanval werd gebruikt om een software-update uit te voeren via een zogenoemde “backdoor” dat hackers toegang gaf tot de werkstations.

Over de hele wereld

“We zijn niet in staat om het totaal aantal getroffen gebruikers te berekenen op basis van onze gegevens. Maar we schatten dat de werkelijke omvang van het probleem veel groter is en mogelijk meer dan een miljoen gebruikers over de hele wereld heeft getroffen” aldus Kaspersky.

Wat te doen?

Beschikt u over een ASUS computer, dan kan het dus zijn dat u ook getroffen bent door dit probleem. Bij twijfel: raadpleeg De Computerman Twente, zodat ik voor u kan onderzoeken of er iets aan de hand is.